indeksAdwokat Katarzyna Kuziara – Cieślar

Od ponad 10 lat jestem członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, a od 2006 r. prowadzę Kancelarię w Gliwicach. W lutym 2011 r. zmieniłam siedzibę, która obecnie mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego, przy ul. Młyńskiej 12/9. W ramach prowadzonej działalności zajmuję się obsługą klientów indywidualnych i przedsiębiorców z kraju i z zagranicy, w tym spółek handlowych z kapitałem zagranicznym, których firmy są znane na rynkach światowych w Europie oraz poza nią.

Jako prawnik reprezentuję klientów zarówno w procesach sądowych oraz postępowaniach przed organami ścigania, jak również oferuję pomoc w negocjacjach handlowych, sporach transakcyjnych, a nadto przygotowuję opinie i projekty umów, świadcząc pomoc w pełnym zakresie.

Klientom zagranicznym udzielamy wsparcia przy zakładaniu spółek i prowadzeniu działalności w Polsce (obsługa w języku angielskim).

Nasi adwokaci specjalizują się w szczególności w prawie cywilnym (w tym sądowej windykacji wierzytelności), rodzinnym (rozwód, separacja, podział majątku), gospodarczym i karnym. Reprezentujemy dłużników i wierzycieli w sprawach o zapłatę należności także w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przed e-Sądem Rejonowym w Lublinie.

Bierzemy udział w licznych postępowaniach przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE
Kancelaria prawna w Gliwicach pozostaje w stałej współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi oraz porady na rzecz przedsiębiorców, takimi jak biura doradztwa podatkowego i księgowego oraz firmami prowadzącymi kompleksowe szkolenia i nadzór między innymi w zakresie BHP i P.POŻ. Dzięki temu klienci mogą korzystać z szerokiego zakresu usług na preferencyjnych zasadach.

WYNAGRODZENIE
Przedsiębiorcy decydujący się na stałą współpracę z Kancelarią adwokacką mogą korzystać z dogodnej formy rozliczenia ryczałtowego.
Każdy radca prawny czy też adwokat ustala wysokość wynagrodzenia w poszczególnych sprawach indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość uzależniona jest każdorazowo od rodzaju sprawy, jej złożoności i nakładu pracy.
Wynagrodzenie według stawki godzinowej stosowane jest w sprawach, w których nie można z góry przewidzieć ilości czasu i zakresu prac niezbędnych do wykonania powierzonego zadania.